Mikula

22 NÁJDENÝCH KNÍH

Slovíčkárna + CD 16.92 
Znáte ten pocit, jako byste byli v začarovaném kruhu? Snažíte se začít s angličtinou a zdokonalit se v ní – a ono to jde tak
Viac info...
Slovíčkareň – Cat Riston 12.51 
Príbeh Cat Riston je ideálny pre začiatočníkov a mierne pokročilých, ktorí sa chcú rýchlo a zábavne zlepšiť v angličtine. Príbeh sa skladá z jednoduchej slovnej
Viac info...
Slovíčkareň + CD 12.51 
Nová učebnica, ktorá používateľa unikátnou metódou naučí 500 starostlivo vybraných anglických slov už za tri týždne a budú mu uložené v trvalej pamäti. To umožní
Viac info...
Nemčina – slovesné spojenia s predložkami 13.48 
Nemčina - slovesné spojenia s predložkami je výnimočné dielo, ktoré rieši problematiku, ktorá spôsobuje študujúcim nemecký jazyk najväčšie problémy. Je to jediné dielo na Slovensku,
Viac info...
Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký profesný slovník – gastronómia 12.26 
Slovník je určený všetkým záujemcom o gastronómiu, najmä študentom hotelových škôl a odborných učilíšť, kuchárom a čašníkom, ktorí pracujú, či majú záujem pracovať v oblasti
Viac info...
Kľúč do sveta ruština 7.51 
Konverzačná príručka určená návštevníkom Ruska a krajinám, kde sa hovorí po rusky. Umožní zorientovať sa v bežnej jazykovej situácii, do ktorej sa ako turisti, či
Viac info...
Španielsko-slovenský a slovensko-španielský vreckový slovník 3. vyd. 11.31 
Španielsko-slovenský a slovensko-španielský vreckový slovník je spracovaný podľa moderných lexikografických kritérií. Jadro slovnej zásoby tvoria základné neutrálne aj rozličným spôsobom príznakové lexikálne jednotky (t.j. slová
Viac info...
Malý slovník cudzích slov – 2. vyd. 8.46 
Malý slovník je určený širokej verejnosti.Obsahuje základnú slovnú zásobu takmer zo všetkých oblastí spoločenského života a niektorých vedných odborov. Slovník je usporiadaný abecedne,rozsah obsahuje asi
Viac info...
Francúzsko-slovenský a slovensko-francúzsky slovník 28.03 
Ide o najrozsiahlejší slovník vo francúzskom jazyku vydaný na Slovensku v poslednom desaťročí. Všetkých viac ako 40 000 základných hesiel je podrobne rozpracovaných k plnej
Viac info...
Latinsko-slovenský slovník 53.88 
Tento latinsko-slovenský prekladový slovník obsahuje slovnú zásobu /približne 30000 hesiel/ klasickej latinčiny, ale aj výrazy stredovekej a novovekej latinčiny či základné odborné termíny z botaniky,
Viac info...
Anglicko-slovenský slovensko-anglický slovník – 2.vydanie 9.41 
Slovník obsahuje približne 35.000 hesiel. Okrem výrazov potrebných pre bežnú komunikáciu slovník ponúka aj termíny zo spoločenských a prírodných vied, výpočtovej techniky, filozofie a iných
Viac info...
Anglicko-slovenský slovensko-anglický slovník termínov internetu 9.60 
Slovník je určený pre používateľov aplikačných systémov, pracovníkov výpočtových stredísk, ako aj pre všetkých tých, ktorí potrebujú porozumieť teoreticky a prakticky zameraným textom s tematikou
Viac info...
Slovenské frazémy v cudzích jazykoch 5.02 
Obsahuje vyše 560 najčastejšie používaných slovenských frazém s ich náležitými ekvivalentmi v jazykoch angličtina, nemčina, francúzština a španielčina, i z ich prípadnými synonymami. Frazémy sú
Viac info...
Kľúč do sveta rumunčina – 2.vydanie 7.22 
Príručka je určená slovenským používateľom, ktorí majú aspoň minimálne znalosti rumunčiny. Umožňuje ľahkú orientáciu v bežných jazykových situáciách, do ktorých sa dostanú hlavne turisti. Základnou
Viac info...
Česko -slovenský slovensko -český slovník – 2.vydanie 14.78 
Druhé vydanie pôvodného slovníka teraz dvojfarebná tlač a kvalitný papier.
Viac info...
Taliančina krok za krokom 2 +CD 10.69 
Táto učebnica naväzuje na predchádzajúcu učebnicu Taliančina krok za krokom. Ku knihe je priložené CD.
Viac info...
Taliančina na cesty 7.05 
Praktická príručka na ľahké dorozumievanie pomocou modelových viet v talianskom jazyku.
Viac info...
Nemecko-slovenský stavebný slovník 37.91 
Nemecko/slovenský stavebný slovník zahŕňa všetky oblasti stavebníctva a architektúry - cestné inžinierstvo, dopravné stavby, geodézia, geológia, geotechnika, hydrológia, hydrotechnika, konštrukcie pozemných stavieb, poľnohospodárske stavby, skúšobníctvo,
Viac info...
Angličtina v témach od maturity po štátnice 9.41 
Toto je vynikajúca učebná pomôcka, akýsi trezor najznámejšej slovnej zásoby, ktorá zahŕňa 70 rozličných tém, 17 okruhov gramatiky a 3 oblastí určitých „zákerností“. Preto by
Viac info...
Kľúč do sveta angličtina – 2.vydanie 7.22 
Príručka je určená slovenským používateľom, ktorí majú aspoň minimálne znalosti angličtiny. Umožňuje ľahkú orientáciu v bežných jazykových situáciách, do ktorých sa dostanú hlavne turisti. Základnou
Viac info...