Epos

30 NÁJDENÝCH KNÍH

Skúšobné poriadky a chov poľovných psov do vrecka
od Epos
2.86 
Publikácia v praktickom vreckovom formáte obsahuje skúšobné poriadky pre skúšky stavačov, malých plemien, retrívrov, farbiarov, duričov a brlohárov (a súvisiace predpisy), ktoré vydala Slovenská poľovnícka
Viac info...
Markovove reťazce a ich aplikácie
od Epos
12.51 
Našou prirodzenou vlastnosťou je, že by sme radi vedeli, čo nás v budúcnosti čaká - či bude pršať, alebo bude pekne, či bude v čakárni
Viac info...
NZ 6 2015 Exekučný poriadok
od Epos
2.28 
Novelizovaný exekučný poriadok s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení a VYHLÁŠKA O CENTRÁLNOM REGISTRY EXEKÚCIÍ. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. zo
Viac info...
Poľovné psy
od Epos
18.91 
Bohato ilustrovaná publikácia obsahuje informácie o vývoji plemien poľovných psov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.
Viac info...
Púšťou
od Epos
10.57 
Dobrodružný román od slávneho autora poteší mladých i starších čitateľov. Na román Karla Maya Púšťou, nadväzuje kniha Cez divý Kurdistan, ktorú sme vydali v roku
Viac info...
Spoločenské psy, teriéry a chrty
od Epos
17.58 
Bohato ilustrovaná publikácia obsahuje informácie o vývoji plemien spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.
Viac info...
Pieseň jeleňov
od Epos
17.95 
Premkol ma dobrý pocit, keď som sa rozhodol vytvoriť a zostaviť túto publikáciu. Tešilo ma, že budem písať o „korunovanom“ kráľovi slovenských lesov, pripomínať si
Viac info...
Vreckový zákon o poľovníctve s vykonávacou vyhláškou
od Epos
2.95 
Nový zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve bol v roku 2014 výrazne novelizovaný, preto sme spracovali jeho úplné znenie a spolu s úplným znením vykonávacej
Viac info...
Zelené zápisky z poľovníckych chodníkov 2.diel
od Epos
15.42 
Egon Gočár okrem vzťahu k medicíne zdedil po svojom otcovi MUDr. Timótovi Gočárovi aj lásku k prírode a poľovnícku vášeň, ktorú sám dal ďalej do
Viac info...
Po vlčích chodníkoch
od Epos
16.68 
Bohaté zážitky počas potuliek po vlčích chodníkoch zdokumentované nielen perom, ale najmä stovkami plnofarebných fotografií zo slovenskej prírody.
Viac info...
Logistika distribúcie
od Epos
28.62 
Encyklopedická publikácia Martina Straku sa venuje distribúcií výrobkov, zaoberá sa množstvom metód, ktoré je možné v oblasti logistiky použiť na riešenie konkrétnych problémov a poukazuje
Viac info...
Dokonalý sútok snov
od Epos
4.66 
Úvahy o živote, samote, láske, ľudstve a ľudskosti s nádychom irónie. Text obnažený od zjemňujúcich slov a dekorácií.
Viac info...
Morské právo
od Epos
16.06 
Morské právo možno definovať ako súhrn princípov, zásad a noriem zmluvného a obyčajového medzinárodného práva upravujúcich vzťahy medzi štátmi pri využívaní morí a jeho zdrojov,
Viac info...
Odborná príprava na skúšky odbornej spôsobilosti pre SBS
od Epos
12.51 
Vedúci pracovníci Úradu súkromných bezpečnostných služieb MV SR aktualizovali úspešnú publikáciu pre prípravu členov súkromnej bezpečnostnej služby. Podstatnú časť aktualizovanej publikácie tvoria riešené otázky pre
Viac info...
Radosť z pozorovania hmyzu
od Epos
19.30 
Takmer 800 plnofarebných snímok hmyzu (so slovenským i latinským odborným názvoslovím) ilustruje zážitky, pocity a vnemy uznávaného fotografa prírody v plnofarebnej monografii. Čitateľa potešia veľké,
Viac info...
Evolúcia práva
od Epos
15.20 
Kniha poskytuje nový netypický pohľad na vývoj právneho systému, pričom berie do úvahy mechanizmus evolučnej selekcie. Evolučný prístup sa používa v biológii a bol aplikovaný
Viac info...
Talizman
od Epos
10.74 
Klasik svetovej literatúry sir Walter Scott dobrodružným historickým príbehom chudobného škótskeho rytiera, princeznej zo vznešeného rodu, anglického kráľa Richarda Levie srdce a saracénskeho sultána Saladina
Viac info...
Európska diplomacia
od Epos
13.21 
Kniha prináša ucelený pohľad na historický kontext založenia spoločnej európskej zahraničnej služby a logickým spôsobom vysvetľuje jej poslanie a spôsob fungovania. Usiluje sa o zachytenie
Viac info...
Čarozrenie
od Epos
17.01 
Poľovnícka poézia z pera Mariána Šeba, skombinovaná s majstrovstvom fotografa Jozefa Ferenca.
Viac info...
V slovenských revíroch
od Epos
15.72 
Autor zachytil čarovné vyžarovanie prírody a nezabudnuteľné okamihy zo života obyvateľov slovenských poľovných revírov.
Viac info...