Umění od počátku do současnosti (čeština)

0 Hodnotení

Umenie nechýbalo v žiadnej spoločnosti počas celej histórie našej planéty. Zobrazovanie a výzdoba, rozprávanie alebo hudba sú pre človeka rovnako prirodzené ako stavanie hniezd pre vtákov. Formy umenia sa však v rôznych časoch a na rôznych miestach pod vplyvom rozdielnych sociálnych a kultúrnych podmienok výrazne líšili. Čo bolo pôvodným cieľom umeleckých diel a ako ich

Prehľad

Umenie nechýbalo v žiadnej spoločnosti počas celej histórie našej planéty. Zobrazovanie a výzdoba, rozprávanie alebo hudba sú pre človeka rovnako prirodzené ako stavanie hniezd pre vtákov. Formy umenia sa však v rôznych časoch a na rôznych miestach pod vplyvom rozdielnych sociálnych a kultúrnych podmienok výrazne líšili. Čo bolo pôvodným cieľom umeleckých diel a ako ich máme chápať dnes? Prečo v niektorých obdobiach umenie rozkvitalo a v niektorých nie? Prečo sú niektoré umelecké diela také významné? Príbeh svetového umenia sa začína prehľadnou historickou tabuľkou, ktorá uvádza umenie do kontextu sociálneho a kultúrneho vývoja vo svete pred vznikom štátov. Chronologické usporiadanie knihy mapuje vývoj umenia podľa jednotlivých období a hnutí. Starostlivý výber myšlienok a prác najvýznamnejších umelcov ukazuje, ako jeden ovplyvňoval druhého a čo sa vo svojich dielach snažili dosiahnuť. Podrobné kultúrne a individuálne časové prehľady objasňujú historický kontext. Jednotlivé umelecké diela s typickými znakmi každého obdobia alebo hnutia sú podrobne analyzované a vysvetlené, aby čitateľ bol sám schopný interpretovať ich plný zmysel a význam. Môžete obdivovať zložité mogulské miniatúry, poznať význam japonských tlačí, pochopiť, čo sa skrýva za teóriami farieb, ktoré inšpirovali Seuratovo slávne dielo La Grande Jatte, a zistiť prečo Picassove Les Demoiselles d’Avignon vo svojich časoch úplne šokovali verejnosť. Od najstarších pravekých sošiek a jaskynných malieb človek cítil potrebu reagovať na tvorivé podnety. V dnešnom čase je naliehavá túžba kresliť, maľovať, tlačiť a tesať silnejšia než kedykoľvek predtým, pretože nám umožňuje uvedomiť si, kto sme a ako žijeme. Ak máte radi umenie a túžite preniknúť hlbšie do jeho tajov, neváhajte si prečítať Príbeh svetového umenia.