YES! Anglická gramatika – cvičebnica + testy

0 Hodnotení

Táto kniha je vhodným doplnkom ku knihe YES! Angličtina – nová maturita – vyššia úroveň (B2), pretože v knihe Angličtina – nová maturita – vyššia úroveň gramatika nie je. Ak však máte už od nás knihu Angličtina – nová maturita – základná úroveň (B1) , kupovať knihu Anglická gramatika – cvičebnica nie je potrebné –

Prehľad

Táto kniha je vhodným doplnkom ku knihe YES! Angličtina – nová maturita – vyššia úroveň (B2), pretože v knihe Angličtina – nová maturita – vyššia úroveň gramatika nie je.

Ak však máte už od nás knihu Angličtina – nová maturita – základná úroveň (B1)
, kupovať knihu Anglická gramatika – cvičebnica nie je potrebné – gramatika je totiž súčasťou knihy Angličtina – nová maturita – základná úroveň.

Praktická cvičebnica anglickej gramatiky maturitnej úrovne B2 je súčasťou série cvičebníc angličtiny
pre maturantov YES! Pomôže vám efektívne sa pripraviť (nielen) na maturitnú skúšku a zvládnuť jednu z najťažších oblastí učenia sa cudzieho jazyka gramatiku.

Nové doplnené vydanie obsahuje:

kompletný prehľad anglickej gramatiky v tabuľkách (v
slovenčine), s príkladmi a výnimkami,

rôzne typy cvičení na precvičenie jednotlivých gramatických javov vo forme dopĺňania, priraďovania, spájania, voľby správnej odpovede, prekladu a porovnávania (navonok) podobných gramatických javov,

testy,

kľúč správnych odpovedí a vysvetlenie rozdielov medzi jednotlivými gramatickými javmi v precvičovaných úlohách,

prehľadnú tabuľku nepravidelných slovies, slovotvorby, falošných priateľov v jazyku (false friends) a gramatických časov.

Nové vyd
anie cvičebnice gramatiky je obohatené aj o vtipy, hádanky a „pikošky“ viažuce sa k vybraným gramatickým javom. Naučte sa anglickú gramatiku s ľahkosťou a humorom!

EAN: 9788081330049

ZDIEĽAŤ