YES! Anglická gramatika – cvičebnica + testy

0 Hodnotení

Táto kniha je vhodným doplnkom ku knihe YES! Angličtina - nová maturita - vyššia úroveň (B2), pretože v knihe Angličtina - nová maturita - vyššia úroveň gramatika nie je. Ak však máte už od nás knihu Angličtina - nová maturita - základná úroveň (B1) , kupovať knihu Anglická gramatika - cvičebnica nie je potrebné -

Prehľad

Táto kniha je vhodným doplnkom ku knihe YES! Angličtina – nová maturita – vyššia úroveň (B2), pretože v knihe Angličtina – nová maturita – vyššia úroveň gramatika nie je. Ak však máte už od nás knihu Angličtina – nová maturita – základná úroveň (B1) , kupovať knihu Anglická gramatika – cvičebnica nie je potrebné – gramatika je totiž súčasťou knihy Angličtina – nová maturita – základná úroveň. Praktická cvičebnica anglickej gramatiky maturitnej úrovne B2 je súčasťou série cvičebníc angličtiny pre maturantov YES! Pomôže vám efektívne sa pripraviť (nielen) na maturitnú skúšku a zvládnuť jednu z najťažších oblastí učenia sa cudzieho jazyka gramatiku. Nové doplnené vydanie obsahuje: kompletný prehľad anglickej gramatiky v tabuľkách (v slovenčine), s príkladmi a výnimkami, rôzne typy cvičení na precvičenie jednotlivých gramatických javov vo forme dopĺňania, priraďovania, spájania, voľby správnej odpovede, prekladu a porovnávania (navonok) podobných gramatických javov, testy, kľúč správnych odpovedí a vysvetlenie rozdielov medzi jednotlivými gramatickými javmi v precvičovaných úlohách, prehľadnú tabuľku nepravidelných slovies, slovotvorby, falošných priateľov v jazyku (false friends) a gramatických časov. Nové vyd anie cvičebnice gramatiky je obohatené aj o vtipy, hádanky a „pikošky“ viažuce sa k vybraným gramatickým javom. Naučte sa anglickú gramatiku s ľahkosťou a humorom!