Pomocné a modálne slovesá v angličtine

0 Hodnotení

Prehľad pomocných a modálnych slovies v angličtine. 1.použitie jednotlivých pomocných i modálnych slovies vrátane príkladov 2.tabuľky časovanie pomocných slovies v prítomnom, minulom a budúcom čase vrátane stiahnutých tvarov

Prehľad

Prehľad pomocných a modálnych slovies v angličtine. 1.použitie jednotlivých pomocných i modálnych slovies vrátane príkladov 2.tabuľky časovanie pomocných slovies v prítomnom, minulom a budúcom čase vrátane stiahnutých tvarov