Pas de bleme!

0 Hodnotení

OBSAH SLOVNÍKA 7 000 aktuálnych slangových a hovorových výrazov slangové a hovorové idiómy s príkladmi a slovenskými prekladmi stručný slovník slov arabského a rómskeho pôvodu prehľad skratiek používaných na internete, v e-mailoch a SMS správ ach

Prehľad

OBSAH SLOVNÍKA 7 000 aktuálnych slangových a hovorových výrazov slangové a hovorové idiómy s príkladmi a slovenskými prekladmi stručný slovník slov arabského a rómskeho pôvodu prehľad skratiek používaných na internete, v e-mailoch a SMS správ ach