Němčina karty 1 – nepravidelná slovesa

0 Hodnotení

Karty na precvičovanie nepravidelných slovies vrátane ich použitia vo vetách (česky). Obsahuje 44 najpoužívanejších nepravidelných slovies.

Prehľad

Karty na precvičovanie nepravidelných slovies vrátane ich použitia vo vetách (česky). Obsahuje 44 najpoužívanejších nepravidelných slovies.