English for real life – učebnica pre samoukov + CD

0 Hodnotení

Táto učebnica obsahuje základné a najdôležitejšie veci, s ktorými sa v reálnom živote v anglicky hovoriacej krajine môže človek stretnúť. Obsahuje jednoduché cvičenia na slovnú zásobu spojenú napríklad s rezerváciou lístkov do divadla , n ávš tevou lekára , o rientáciou v mes te, so založením účtu v banke či formálnou sťažnosťou. Všetky f ráz

Prehľad

Táto učebnica obsahuje základné a najdôležitejšie veci, s ktorými sa v reálnom živote v anglicky hovoriacej krajine môže človek stretnúť. Obsahuje jednoduché cvičenia na slovnú zásobu spojenú napríklad s rezerváciou lístkov do divadla , n ávš tevou lekára , o rientáciou v mes te, so založením účtu v banke či formálnou sťažnosťou. Všetky f ráz y a slov íčka sa pritom učíte podvedome pri čítaní príbehu Slováka Toma, ktorý okrem formálnych záležitostí, ako napríklad vybavovanie na letisku, hľadanie si podnájmu a práce, ž ije v Londýne kla sick ý príbeh mladého ambiciózneho muža. Súčasťou učebnice je CD s nahrávkami anglických textov.