Európske rozprávky – European Fairy Tales

0 Hodnotení

Nádherne ilustrované rozprávky so samostatne ilustrovanými slovíčkami, určené pre deti, ktoré chcú spoznať rozprávky európskych krajín a zároveň sa chcú zdokonaliť v angličtine. Princ Bajaja (česká) – Prince Bayaya (Czech) O zlatej rybke (poľská) – The Golden Fish (Polish) Ako sa stal študent kráľom (maďarská) – How a Student Became a King (Hungarian) Odvážny kohútik

Prehľad

Nádherne ilustrované rozprávky so samostatne ilustrovanými slovíčkami, určené pre deti, ktoré chcú spoznať rozprávky európskych krajín a zároveň sa chcú zdokonaliť v angličtine.
Princ Bajaja (česká) – Prince Bayaya (Czech)

O zlatej rybke (poľská) – The Golden Fish (Polish)

Ako sa stal študent kráľom (maďarská) – How a Student Became a King (Hungarian)

Odvážny kohútik (bulharská) – The Courageous Cockerel (Bulgarian)

Kráľ Drozdia brada (nemecká) – King Thrushbeard (German)

Víly (francúzska) – The Fairies (French)

Ako sa lienka Rosita vydala za myšiaka Péreza (španielska) – How the Ladybird Rosita Married the Mouse Pérez (Spanish)

Pastier svíň (dánska – Hans Christian Andersen) – The Swineherd (Danish – Hans Christian Andersen)

EAN: 9788057300694

ZDIEĽAŤ