Logico Primo – Nakupovanie je zábava!

0 Hodnotení

Ciel: rozvoj matematickej gramotnosti a riešenie problémov objavovaním súvislostí Úlohy: Rozvoj matematickej gramotnosti - Rozlišovanie geometrických tvarov - Poznávanie farieb - Tvorenie kompozičných celkov podľa predlohy - Určovanie polohy a priestoru - Porovnávanie podobnosti a rozdielov predmetov - Triedenie predmetov do skupín podľa logických súvislostí - Tvorenie postupnosti deja pri opise ľudskej činnosti - Rozvoj

Prehľad

Ciel: rozvoj matematickej gramotnosti a riešenie problémov objavovaním súvislostí Úlohy: Rozvoj matematickej gramotnosti – Rozlišovanie geometrických tvarov – Poznávanie farieb – Tvorenie kompozičných celkov podľa predlohy – Určovanie polohy a priestoru – Porovnávanie podobnosti a rozdielov predmetov – Triedenie predmetov do skupín podľa logických súvislostí – Tvorenie postupnosti deja pri opise ľudskej činnosti – Rozvoj tvorivého myslenia – Podpora predčitateľskej a pisateľskej gramotnosti – Rozširovanie si špecifických matematických schopností