Kozmix a záchrana planéty Intelix

0 Hodnotení

Kozmix, sympatický ufónik, je blízky deťom svojimi šibalstvami a dobrodružstvom, ktoré prežíva so svojimi kamarátmi. Knižka o Kozmixovi okrem fantastických príbehov a krásnych ilustrácií, ponúka ešte ďalší bonus, zaujímavé a zábavné úlohy, ktoré preveria, či deti čítanému alebo počutému textu rozumejú. Detskému čitateľovi poskytnú zábavu, pomôžu lepšie pochopiť text a naučia ho uvažovať o prečítanom

Prehľad

Kozmix, sympatický ufónik, je blízky deťom svojimi šibalstvami a dobrodružstvom, ktoré prežíva so svojimi kamarátmi. Knižka o Kozmixovi okrem fantastických príbehov a krásnych ilustrácií, ponúka ešte ďalší bonus, zaujímavé a zábavné úlohy, ktoré preveria, či deti čítanému alebo počutému textu rozumejú. Detskému čitateľovi poskytnú zábavu, pomôžu lepšie pochopiť text a naučia ho uvažovať o prečítanom texte.

Úlohy sú prispôsobené jednotlivým úrovniam porozumenia čítaného textu pre mladší školský vek. Riešenie jednotlivých úloh nájdu deti niekedy priamo v texte, pričom s pomocou dospelých ich zvládnu aj predškoláci. Niektoré úlohy sú náročnejšie, deti o nich potrebujú viac premýšľať a využiť doterajšie vedomosti. A napokon sú pri jednotlivých príbehoch aj také úlohy, ktoré sú zamerané na tvorivosť, fantáziu a šikovnosť.

Príbehy o Kozmixovi sú detskému svetu zrozumiteľné svojským humorom, prostredím a vlastnosťami hlavných hrdinov. Pestré úlohy môžu deti riešiť spoločne s kamarátmi, rodičmi či učiteľmi. Spoločné prežívanie príbehov a dobrodružstiev obohatí hodiny čítania v škole a prinesie veľa zmysluplnej zábavy detskému čitateľovi v rodinnom prostredí.

EAN: 9788089999057

ZDIEĽAŤ