Slovensko-Francúzsko

0 Hodnotení

Na politiku národa a jeho štátu vplýva tak geografická poloha ako i historické reminiscencie. Vzťahy medzi národmi sa prejavujú v priateľstvách i nepriateľstvách. Pri združovaní, spolupráci a spoločnom vystupovaní národov zohráva nemalú úlohu podobnosť ideí a cieľov, spoločné zážitky, pričom nebezpečenstvá a ťažkosti spájajú väčšmi a trvalejšie. Tradičné historické a politické kontakty medzi slovenským národom

Prehľad

Na politiku národa a jeho štátu vplýva tak geografická poloha ako i historické reminiscencie. Vzťahy medzi národmi sa prejavujú v priateľstvách i nepriateľstvách. Pri združovaní, spolupráci a spoločnom vystupovaní národov zohráva nemalú úlohu podobnosť ideí a cieľov, spoločné zážitky, pričom nebezpečenstvá a ťažkosti spájajú väčšmi a trvalejšie. Tradičné historické a politické kontakty medzi slovenským národom a francúzskym národom svedčia o blízkosti ich snáh a tradične dobrom vzťahu symbolicky vyjadrenom veľkou francúzskou sestrou Mariannou a malou slovenskou sestrou Marínou. Slovenská republika ako jeden z nástupníckych štátov Česko-Slovenska sa cíti byť spriaznená osobitným putom s Francúzskou republikou, lebo Slováci preukázali svoju spätosť s Francúzmi tou najväčšou obeťou…

EAN: 9788085684667

ZDIEĽAŤ