Politológia

0 Hodnotení

O hladaní odpovedí na otázky o politológii ako vede, o mieste politiky v riadení spolocnosti, o tom, ako je chápaná obcianska spolocnost, o ludských a obcianskych právach a ich medzinárodnej ochrane, o tom, aké politické systémy spolocnosti boli a sú v súcasnosti, o štáte ako politiku založenom na moci a práve, o formách štátu, o

Prehľad

O hladaní odpovedí na otázky o politológii ako vede, o mieste politiky v riadení spolocnosti, o tom, ako je chápaná obcianska spolocnost, o ludských a obcianskych právach a ich medzinárodnej ochrane, o tom, aké politické systémy spolocnosti boli a sú v súcasnosti, o štáte ako politiku založenom na moci a práve, o formách štátu, o verejnej správe, o obcianskych združeniach, o menšinách v politike, o volbách a volebných systémoch, o medzinárodných vztahoch a zahranicnej politike, o politickej geografi i… O témach, co ponúkajú možnosti diskusie a polemiky nielen s jednotlivými autormi, ktorí danú problematiku spracovali, ale i medzi citatelmi knižky.