Bratislava Petržalka – Miestna časť Lúky

0 Hodnotení

Publikácia nadväzuje na spracovanie miestnych častí Háje, Starý háj, Zrkadlový háv, Ovsište a približuje miestnu časť Petržalky Lúky, ktorá je rozdelená do 10 lokalít. Na základe rozhodnutia názvoslovnej komisie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa pri premenovaní tejto miestnej časti uplatnil princíp pomenovania podľa hradov, zámkov a kaštieľov na Slovensku. Predmetná publikácia približuje jednotlivé ulice podľa lokalít,

Prehľad

Publikácia nadväzuje na spracovanie miestnych častí Háje, Starý háj, Zrkadlový háv, Ovsište a približuje miestnu časť Petržalky Lúky, ktorá je rozdelená do 10 lokalít. Na základe rozhodnutia názvoslovnej komisie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa pri premenovaní tejto miestnej časti uplatnil princíp pomenovania podľa hradov, zámkov a kaštieľov na Slovensku. Predmetná publikácia približuje jednotlivé ulice podľa lokalít, ich polohy, vzniku a pomenovania. Okrem histórie predmetného historického objektu po ktorom je ulica pomenovaná, je k nemu pripojená aj povesť ktorá sa k nemu viaže.