Vznětové motory vozidel

0 Hodnotení

Z obsahu knihy: - charakteristiky spalovacích motorů traktorů - uspořádáni spalovacího prostoru - řízené spalování homogenní směsi - destilační křivka, cetanové číslo a obsah síry v palivu - palivová soustava spalovacího motoru - vlastnosti paliv pro vznětové motory - vstřikovače a vstřikovací systémy - změna vstřikovacího tlaku a objemu paliva u řadového čerpadla - měřeni

Prehľad

Z obsahu knihy: – charakteristiky spalovacích motorů traktorů – uspořádáni spalovacího prostoru – řízené spalování homogenní směsi – destilační křivka, cetanové číslo a obsah síry v palivu – palivová soustava spalovacího motoru – vlastnosti paliv pro vznětové motory – vstřikovače a vstřikovací systémy – změna vstřikovacího tlaku a objemu paliva u řadového čerpadla – měřeni vlivu paliva na průběh výkonu motoru se soustavou Common Rail – zařízení pro úpravu výfukových plynů – emisní limity traktorových motorů – recirkulace výfukových plynů – EGR ventil pro vznětové motory – filtr pevných částic a oxidační katalyzátor – přestavby spalovacího motoru pro provoz na CNG – porovnání vlastností CNG a motorové nafty – zkušenosti s provozem na alternativní paliva – přístup výrobců motorů k používání biopaliv – spalování bioplynu ve vznětových motorech – výroba, složení a využití řepkového oleje – provoz vznětového motoru na bioetanol – palivové články pro pohon vozidel – barevné fotografie částí motoru, pohledy a nákresy