Čergov – TM 104 – 1: 50 000

0 Hodnotení

Najobľúbenejšie a popredné turistické mapy z dielne tradičného slovenského vydavateľa VKÚ Harmanec. Mapa prešla kompletnou podrobnou aktualizáciou každej lokality miestnym šetrením osobne pracovníkmi VKÚ Harmanec, s.r.o. Turistické trasy aj s časovými údajmi boli aktualizované v spolupráci s Klubom slovenských turistov a cykloturistické trasy boli aktualizované v spolupráci so Slovenským cykloklubom. Mapa obsahuje aktualizované trasy pre

Prehľad

Najobľúbenejšie a popredné turistické mapy z dielne tradičného slovenského vydavateľa VKÚ Harmanec. Mapa prešla kompletnou podrobnou aktualizáciou každej lokality miestnym šetrením osobne pracovníkmi VKÚ Harmanec, s.r.o. Turistické trasy aj s časovými údajmi boli aktualizované v spolupráci s Klubom slovenských turistov a cykloturistické trasy boli aktualizované v spolupráci so Slovenským cykloklubom. Mapa obsahuje aktualizované trasy pre zimnú turistiku a dôležité orientačné objekty. – Obsahuje zobrazenie zemepisnej siete „WGS-84“ (interval 1 minúta) pre používanie prístrojov GPS. – Terén mapy je tieňovaný, s vrstevnicami pri mierke 1:50 000 – 20 m. – Textová časť, ktorá je súčasťou mapy, obsahuje aj rozšírené turistické informácie. – Vysvetlivky v piatich jazykoch robia mapu univerzálnou aj pre zahraničných turistov. – Formát poskladanej mapy je 128×194 mm, uložená je v praktickom plastovom obale.