Grafológia pre každého

0 Hodnotení

Varovanie! Táto kniha môže odštartovať Vašu celoživotnú závislosť na lúštení rukopisov: pohľadnicu od známych už nebudete brať len ako milý pozdrav, ale aj ako príležitosť „pozrieť sa im trochu viac na zúbky“; darmo Vám Vaša priateľka bude vypisovať, ako Vás miluje, keď jej písmo prezrádza vypočítavosť, pretvárku a egoizmus; počmárané steny na domoch či záchodoch

Prehľad

Varovanie! Táto kniha môže odštartovať Vašu celoživotnú závislosť na lúštení rukopisov: pohľadnicu od známych už nebudete brať len ako milý pozdrav, ale aj ako príležitosť „pozrieť sa im trochu viac na zúbky“; darmo Vám Vaša priateľka bude vypisovať, ako Vás miluje, keď jej písmo prezrádza vypočítavosť, pretvárku a egoizmus; počmárané steny na domoch či záchodoch už nebudú výplodom primitívov, ale znamenitým študijným materiálom a odkaz kolegu na Vašom stole „Neprekladaj si môj vankúšik na svoju stoličku“ nadobudne pre Vás ďalší rozmer… Čokoľvek napísané na čomkoľvek Vás bude magneticky priťahovať. Stále a všade. Ako súvisia príznaky písma s duševnými vlastnosťami človeka? Dajú sa z písma určiť predpoklady pre určité povolanie? Ako sa porovnaním dvoch rukopisov určí vhodnosť ľudí pre spolužitie či podnikanie? Je možné písmo využiť ako „detektor lži“ pri podozrení zo spáchania trestného činu? Upozorňujú zmeny v písme na možné vypuknutie telesnej alebo duševnej choroby? Dá sa grafológia zneužiť? Vyše 200 ukážok rukopisov, podpisy slávnych osobností, 9 podrobných grafologických rozborov.